Announcement
PENGEMASKINIAN PROFIL AHLI KELUARGA UNTUK MEDICAL REIMBURSEMENT DAN INTEGRASI ANTARA SISTEM

13/11/2023

Salam sejahtera Tuan Puan

Tuan puan adalah diingatkan untuk mengemaskini profil ahli keluaraga didalam SCS GEMS>ESS>Personal Profile>Family terutamanya bahagian Relationship : biological child. Setelah memilih biological child, tuan puan hendaklah mengemaskini status tersebut terutamanya  bahagian employment status, date of death/decease sekiranya sudah meninggal, disability status dan marital status. Untuk tuntutan bayaran balik terdapat syarat-syarat penapisan yang akan dibuat oleh sistem secara automatik untuk mengetahui syarat-syarat tersebut tuan/puan boleh merujuk kepada GO 2(1) .Tuan puan hendaklah sentiasa memastikan maklumat peribadi didalam sistem SCS-GEMS sentiasa dikemas kini dimana lebih banyak integrasi diantara sistem akan berlaku bagi memudahkan proses kerja. Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan tuan/puan boleh kemukakan emel kepada hrmmaklumat@sarawak.gov.my.