Announcement
PANDUAN PEMBERIAN DAN PENAMATAN PERANAN APLIKASI GEMS KEPADA DEPT. ADMIN

05/04/2017

PANDUAN PEMBERIAN DAN PENAMATAN PERANAN APLIKASI GEMS KEPADA DEPT. ADMIN

1.     Login ke sistem GEMS.

2.     Pilih GEMS pada menu bar.

3.     Pilih Sistem Pentadbiran.

4.     Pilih Sekuriti.

5.     Pilih Akses Pengguna.

6.     Masukkan ID atau Nama Pengguna dan Tekan Cari.

7.     Senarai ID Pengguna dan Nama Pengguna dipaparkan.

8.     Pilih Hyperlink ID Pengguna yang bakal diberi atau ditamat peranan.

9.     Senarai peranan (pengguna) sedia ada dipaparkan.

10.   Tekan Kemaskini .

11.   Senarai Modul GEMS dipaparkan.

12.   Sila Tick modul yang dikehendaki  dan Tekan Papar Akses.

13.   Pilih peranan yang dikehendaki dengan Tick/Untick.

14.   Tekan Simpan

15.   Paparan peranan (pengguna) yang telah dikemaskini akan dipaparkan.

16.   Pilih Ikon Dokumen untuk keluar dan menyelesaikan proses penetapan peranan.