Mobile QR Code

Aplikasi GEMS Leave kini boleh dimuat turun dari Googple Play Store (Android) dan Apple App Store (iOS).