Announcement

SCS-GEMS Versi 1.5.0

28/10/2016

Yang Arif Datu/YBhg. Dato Sri/YBhg. Datu/Tuan/Puan,
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.    Sebagai makluman kepada semua pengguna, ciri-ciri baru telah ditambah dalam Sistem SCS-GEMS bermula 28 Oktober 2016 (Jumaat). Ciri-ciri baru ini adalah melibatkan perkara-perkara seperti berikut:-

          1) Perubahan grafik - Skrin Utama,

          2) Penambahbaikan - Kelulusan cuti secara pukal;

          3) Perubahan grafik - Skrin untuk Tugasan bagi semua modul; dan

          4) Penambahbaikan - Permohonan Cuti Rehat (Pegawai Syif).

3.    Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pada lampiran yang dikepilkan seperti di bawah.

          - SCS-GEMS Versi 1.5.0

Sumber: Seksyen Pengurusan Maklumat, Unit Sumber Manusia Negeri, Jabatan Ketua Menteri



Top