Announcement
Bookstrap Feature Modul Rekod Peribadi

07/05/2021

Salam Sejahtera

Pihak SAINS akan mengaktifkan ‘Bookstrap Features’ pada modul Rekod Peribadi. Kelebihan utama pengaktifan tersebut ialah paparan rekod lebih responsif pada skrin peranti yang digunakan. Jika kita menggunakan telefon pintar, paparan rekod peribadi pada skrin akan mengikut kesesuaian peranti berkenaan.

Oleh yang demikian, untuk Pre-pengaktifan sekiranya terdapat pengemaskinian yang telah dibuat oleh pemilik rekod / HRC/HRO pada modul rekod peribadi tapi belum di ‘Confirm All’ mohon diambil tindakan segera. Ini adalah kerana setelah pengaktifan ‘feature’ tersebut semua rekod yang belum diambil tindakan / 'Confirm All' tidak akan dikemaskini dalam rekod peribadi.

Pihak SAINS akan mengatifkan ‘feature’ berkenaan Dua Minggu dari masej ini dipaparkan iaitu pada 22 Mei 2021.

Sukacita jika perkara ini dapat dihebahkan kepada pegawai dan kakitangan dijabatan masing-masing.

Sekian harap maklum.

Selamat Berpuasa dan Salam Aidilfitri